top of page

מדיניות משלוחים והחזרות

 

כל עלויות המשלוח מחושבות לפי גודל ומשקל הפריטים בהזמנתך ומאושרים בקופה. חיובים נוספים חלים על חבילות גדולות

משלוח בארץ

אספקה ​​אורכת 2 עד 5 ימי עבודה עבור פריטים במלאי פלוס זמן החלוקה המשוער בדואר ישראל רגיל.

 

משלוח בינלאומי

אספקה ​​אורכת 2 עד 5 ימי עבודה עבור פריטים במלאי

זמן החלוקה המשוער למרבית היעדים: בין 7-5 ימי עסקים, זמן החלוקה המשוער לאוסטרליה ולהונג קונג: 12-10 ימי עסקים.

 

אני מקבלת בשמחה החזרות והחלפות מוצרים

מותר לכם לשנות את דעתכם

 

ניתן לבטל את העסקה תוך 7 יום מיום קבלת המוצר ולפי הפירוט הבא:

  • על מנת לקבל החזר כספי יש להחזיר את המוצר עד 7 ימים מיום קבלתו באריזתו המקורית עם התוויות בשלמותן, בצירוף חשבונית, וללא כל פגם/נזק במוצר.

  • על מנת להחליף בפריט אחר יש להחזיר את המוצר עד 14 ימים מיום קבלתו.

  • בכל אחד מהמקרים יש לשלוח את הפריט בדואר רשום. עלויות המשלוח חלות על הלקוח בלבד.

  • במקרה של החזרת מוצר תמורת החזר כספי: ייגבו 5% דמי טיפול

  • לא ניתן להחזיר או להחליף את הפריטים בהתאמה אישית או שנתפרו לפי מידה, אלא אם הם הגיעו פגומים או לקויים.

 

ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט תתבצע באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה. בהודעת הביטול על הלקוח למסור את שמו ואת פרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל

ניתן לבטל בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן:

בטלפון: 052.8403373

במייל: ganit@samuelov.com

באמצעות הווצאפ דרך האתר

 


לקוח רשאי לבטל עסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות באתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.
 

על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
 

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין.
הנך מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצרים אשר בכוונתך להחזיר.

 

כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.
 

ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוחה (לפני יציאתם ממחסני האתר), לא יחויב בדמי ביטול. ביטול ההזמנה לאחר שליחת המוצר או המוצרים (לאחר יציאתם ממחסני האתר), יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם, החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

favicon.gif

אשמח לסייע בכל
בקשה או בעיה.

קנייה נעימה,

גנית

bottom of page